Tomochain+luaswap เชนสายเวียดนามจะแรงสมใจไหมไปดู


Tomochain+luaswap ตลาดยังกว้าง ถ้าได้ส่วนแบ่งและคนใช้เพิ่มขึ้นก็มีโอกาส กลับกัน ถ้าคนใช้น้อย มันก็จะหยุดการเติบโต ราคาจับต้องได้ครับ …